Hướng dẫn sử dụng phần mềm ánh sáng Sunlite Suite 2 (Phần 2)

Hướng dẫn Sunlite Suite 2

Hướng dẫn Sunlite Suite 2

(Phần 2)

 

II. Quick Start – Khởi động nhanh

Khái niệm chính của Sunlite Suite 2 

Khái niệm chính về Sunlite Suite 2 là pages, scenes và switches. 

  1. Mỗi loại đèn (fixture) có page riêng của nó. 
  2. Mỗi page chứa scenes và switches. 
  3. Một scene kiểm soát nhiều loại channel. Thí dụ. Color và gobo và vị trí x/y. Cùng lúc chỉ có thể kích hoạt được 1 scene trên 1 page. 
  4. Một switch điều khiển 1 loại channel. Thí dụ. color hay gobo hay vị trí x/y. Có thể có nhiều switch kích hoạt nếu bạn muốn (miễn là chúng không ảnh hưởng đến cùng một loại channel). 

Ví dụ, bạn có thể có một scene trong đó ánh sáng di chuyển và diming lên và xuống. sau đó bạn có thể làm một switch “wash đỏ” và khi switch được kích hoạt, các scene sẽ tiếp tục chuyển động, nhưng đèn chuyển sang màu đỏ. Xử dụng Switch tốt cho những thay đổi nhanh chóng tạm thời và scene nơi bạn sẽ thường lưu trữ chương trình ánh sáng chính của bạn.

1. Tạo show đầu tiên của bạn 

Mở Sunlite Suite 2. Mở hộp thoại show ở main menu. 

Screen Shot 2021 07 17 at 12.57.32

Click vào đây để mở show mới

 

 

Screen Shot 2021 07 17 at 13.03.08

Các bảng (panel) cửa sổ có thể sắp xếp lại bằng cách kéo và thả (drag, drop). Để bắt đầu, chỉ có panel đòi hỏi là page và master panels. 

Screen Shot 2021 07 17 at 13.06.14

Mỗi mô hình fixture khác nhau thường có page riêng của nó. Có thể tạo ra page mới ở đây 

 

Screen Shot 2021 07 17 at 13.07.57

Bước 1 

Lựa chọn đèn ở bên trái. Fixtures được sắp xếp theo thứ tự nhà sản xuất.

Ví dụ: Chúng ta tạo ra page cho moving head tưởng tượng của chúng ta, có thể tìm thấy ở thư mục “Generic”. 

Screen Shot 2021 07 17 at 13.10.16

 

 

 

 

 

 

 

HẾT PHẦN 2

PHẦN 3 VUI LÒNG XEM Ở ĐÂY

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi